Zon-of schaduwpakket?

Met of zonder klimplant-en hulp?

Maak hier je keuze:

 

Clear

Ons concept staat voor een uniforme aanpak en samenwerking met sociale economie.

We waren klaar om dit op grote schaal uit te rollen in de Vlaamse woonkernen, maar we vonden geen financïele steun bij de provincie of de regio.

We houden het dan maar op een pioniersrol: zo zal District Antwerpen ons concept voortaan zelf organiseren.

Met trots op de 800 stuks die we op 2 jaar aanlegden, rest ons geïnteresseerden door te verwijzen naar de verschillende lokale regelgevingen en eventuele steun.